gebruiksvoorwaarden website samenspel NCZ 

 

algemeen

Van zodra u zich toegang verschaft tot de website of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot en gebruik van de website :

Samenspel NCZ vzw behoudt zich het recht voor een gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die op de website staat aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker mag  het redactioneel materiaal,  informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal enkel en alleen voor persoonlijk gebruik downloaden en reproduceren, mits bronvermelding en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden.


cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

privacypolicy

De gegevens die Samenspel NCZ vzw over u verzamelt en verwerkt kunnen bestaan uit:
uw voornaam, naam, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, fax) en bestellingen.