Als ik groot ben!
 Het Lentefeest is een moment om stil te staan bij een fascinerende overgang in het leven van een kind. De kleutertijd is voorbij, het kind ontwikkelt een eigen persoonlijkheid en stelt vragen. 
Dit boekje wil ouders en opvoeders een houvast bieden bij het vieren van deze grote sprong.
Het is een vrolijk vertel-, speel- en werkboekje dat gaat over alle vormen van groeien en alles wat erbij komt kijken om sterk en zelfbewust in het leven te staan.
Het gaat over alles wat een mens doet groeien: ontdekken, dromen, verwonderen, twijfelen, leren, delen, lachen, huilen, spelen, doorzetten, vallen, opstaan, meeleven, maar vooral...

jezelf mogen zijn.
Het lentefeestboek 'Als ik groot ben!' bestaat uit twee delen:
1) een verhaal
Hierin gaat Knubbe op zoek, hij stelt zich vragen. Wat is groot? Wat is klein? Wat is een Lentefeest? Gaat groeien vanzelf? Is groot zijn helemaal vrij zijn?
2) een werk-speel-knutsel-praat-boek

Hierin gaan de kinderen zelf op zoek naar ‘groot worden’, ze beleven hun eigen verhaal.
Verscheidene thema's worden aangeraakt: groeien is groter worden - ik voel me groot, ik voel me klein, beiden zijn fijn - groeien is veranderen - groeien is leren, leren is groeien - groeien in je hoofd - gaat groeien vanzelf - wij veroveren de wereld - ontdekken is groeien - ik zie je graag - van dromen ga je groeien - groeien is nieuw leven - ik ben ik en dat is oké - feest

Verder is er ook nog een zeer uitgebreide handleiding:

Hierin vindt men naast een inleiding/duiding, indeling/basisplan en aansluiting bij het leerplan heel wat praktische tips, extra uitleg per thema, de vragen die je zou moeten stellen als volwassene aan het kind, de opdracht naar de kinderen toe, extra activiteiten en leuke ideetjes.

POSITIEF:
* Door dit boekje worden de feestelingen INHOUDELIJK degelijk voorbereid op hun Lentefeest.

* Ouders kunnen het proces volgen en begrijpen het Lentefeest beter. Door de interactie krijgen
ze een beeld van wat een
HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VISIE voor ons betekent.
* Een leerkracht hoeft niet het hele boek door te werken, men kan bovendien de 
VOLGORDE waarin het gebruikt wordt zelf bepalen.
* Er zitten een boel praktische
EXTRA’S in de handleiding, zodat het boek gebruikt kan worden op maat van de feestelingen die men wil bereiken.
* Het is aan te raden het boek over een
LANGERE PERIODE te gebruiken (heel het eerste en tweede leerjaar); men kan de opdrachten dan spreiden en kiezen in functie van leeftijd, interesse, niveau …

* INDIVIDUELE FEESTELINGEN kunnen, mits begeleiding, met dit boek werken. Handig dus voor o.m. moreel consulenten.

OPGELET:

* Dit Lentefeestboek is GEEN geschenkboek. Het vraagt om dialoog! Het is enkel interactief te gebruiken. Nadien is het wel een mooi aandenken natuurlijk.

* De volwassene moet de HANDLEIDING consulteren.

* Als kinderen uit het eerste leerjaar hun Lentefeest vieren, kunnen ze er rustig in het tweede leerjaar mee verder werken. Groeien is een proces. Het boek moet niet meteen na het feest meegegeven worden. Het werd gemaakt voor 6-7 jarigen, daar zit heel wat ruimte tussen. Bepaal zorgvuldig waar ze aan toe zijn!

* Het Lentefeestboek bereidt inhoudelijk voor, het heeft geen invloed op het feest zelf. Er staan dan ook geen tips of ideeën in om het feest in te vullen.

 

Het Lentefeestboek 'ALS IK GROOT BEN!’ kwam tot stand door de samenwerking van leerkrachten zedenleer, de inspectie NCZ, Samenspel NCZ, de huizenvandeMens en UVV. Het wordt u, samen met de handleiding, gratis aangeboden.
info:    Als ik groot ben / Onderweg - Lentefeest.be