alle nummers

beschikbaar

jaargang

nummer

 thema

01

00

01

02

03

04

Gevoelens – fantaseren & kunst

Levensbeschouwingen & vrijzinnigheid

Fantaseren / Vooroordelen / Zelf een boek maken

LF & FVJ

Lesanimatie

neen

neen

neen

neen

neen

02

05

06

07

08

Kind & verdriet

Eindejaarsfeesten

Vriendschap & liefde

Muziek in klas NCZ

neen

neen

neen

neen

03

09

10

11

12

neen

neen

neen

neen

Vredeseducatie

Gevoelens

Weerbaarheid

Feesten wereldwijd

04

13

14

15

16

Kinderen en verslavend gedrag

Filosoferen met kinderen

Kinderrechten

Vrije Tijd

neen

neen

neen

neen

Bijgeloof & magie

Communicatie

Duurzame ontwikkeling

Relationele vorming

05

17

18

19

20

neen

neen

neen

neen

06

21

22

23

24

Dieren

Dromen

De mooiste vis van de wereld helpt een ander

Dit ben ik!

neen

neen

neen

neen

25

26

27

28

God of Darwin?

Verschillende levensbeschouwingen

Kleur

Democratie

07

neen

neen

neen

neen

08

29

30

31

32

Samenlevingsvormen

Geluk

Pantoffel- & megaklassen + FVJ

Helden & idolen

neen

neen

neen

neen

09

neen

neen

neen

neen

Intergenerationele relaties

Media

De Wijde wereld – de klas NCZ als kruispunt

Kunst

33

34

35

36

neen

neen

neen

neen

Jarig

Samenspel – spel

Samen samenspel

Knubbe – boek + handleiding + CD + werkblaadjes + poster + beertje

37

38

39

40

10

LF & FVJ

Anders zijn

Verlies

Sprookjes

neen
neen
neen
neen

41

42

43

44

11

Schoolprojecten

Overgangsrituelen

Eten

Illusies – niets is wat het lijkt

12

45

46

47

48

neen
neen
neen
neen

13

Oh grote wereldbol

Bijna alle dagen feest – 1

Bijna alle dagen feest – 2

DARWIN – handleiding / werkboekjes & posters

neen

neen

neen

neen, maar is te vinden bij 'bijlagen' op deze site

49

50

51

52

neen

neen
neen
neen

53

54

55

56

De toekomst

Geld

Wonen

Een eigen plekje

14

57

58

59

60

neen

neen

neen

neen

Humor

Samenleven: hoe doe je dat?

Audiovisuele middelen

Normen & waarden

15

61

62

63

64

neen

neen

neen

neen

Mens en dier

Tijd

Vredeseducatie

Start van een nieuw schooljaar

17

neen
neen
neen

neen

65

66

67

68

Kunst 1

Prentenboeken & kortfilms

Op zoek naar geluk

Annabelle: boek & handleiding

16

18

Kunst 2

De Vier elementen: water &vuur

De vier elementen: aarde & lucht

Vrijzinnig humanistische levenskunst

69

70

71

72

neen

neen
neen
neen

neen

neen
neen
neen

73

74

75

76

19

Pleegzorg

Pleegzorg 2

Werkvormen voor het 1ste leerjaar

Wereldburgerschap

20

neen, maar is te vinden bij 'bijlagen' op deze site

neen

neen

neen

77


78

79

80

Interlevensbeschouwelijke Competenties 


Verschillende vrijzinnige organisaties en hun werking
Gender (en seksuele) diversiteit
Knubbe 

21

81

82

83

84

Suzanne Soep
Mediawijs
Em & Zed (deel 1 & 2)
Em & Zed (deel 3 & 4)

neen
neen

ja - pakket 20 euro
ja - pakket 20 euro

 

22

Em & Zed (deel 5 & 6)
Em & Zed (deel 7 & 8)
themaveld 1 'Identiteit'
themaveld 2 'Vrijzinnig humanisme'

ja - pakket 20 euro
ja - pakket 20 euro
ja - nu aan 5 euro
ja - nu aan 5 euro

85

86

87

88

23

89
90

91

92

themaveld 3 'Samenleven, democratie en burgerschap' (deel 1)
themaveld 3 'Samenleven, democratie en burgerschap' (deel 2)
themaveld 4 'Een waaier van levensbeschouwingen: identiteit in dialoog' (deel 1)

themaveld 4 'Een waaier van levensbeschouwingen: identiteit in dialoog' (deel 2)

ja - nu aan 5 euro
ja - nu aan 5 euro
ja - nu aan 5 euro
ja - nu aan 5 euro

24

themaveld 5 'Economie'
themaveld 6 'Wetenschap'
themaveld 7 'Milieu'
themaveld 8 'Kunst'

93
94
95

96

ja - nu aan 5 euro
ja - nu aan 5 euro
ja - nu aan 5 euro

ja - nu aan 5 euro

25

themaveld 9 'Communicatie en media'
mooie woorden
uitvindingen
Knubbe (feesteditie)

 

97
98
99

100

ja - aan 10 euro
ja - aan 10 euro
ja - aan 10 euro
ja - aan 35 euro

Opgelet, er worden wel nog pak- en verzendkosten bij gerekend!
 

WEET JE HET NOG ?!

Ook in alle huizen van de Mens nummers van Samenspel te koop ! 
Vanaf jaargang 18 tot jaargang 23 zijn er exemplaren van het tijdschrift te vinden 
(misschien zelfs nog de nummers die via ons reeds uitverkocht zijn). 
Indien je hier de boekjes aankoopt, worden er uiteraard geen pak- en verzendkosten aangerekend.
Adressen van de Huizen van de Mens vindt u op de website van deMens.nu